Nippon.bg Nippon.bg

Меню

Екип централен офис

Биттел е създадена през 1997 година и предоставя на своите 60 служители в цялата страна отлични условия за работа и професионално развитие. Компанията осигурява атрактивно и конкурентно възнаграждение, което се развива според индивидуалното представяне и резултати. Обучението и развитието са приоритет в компанията, като освен въвеждащи и индивидуални обучения според потребността на всеки служител в компанията се провеждат утвърдени програми за менторство, обучение и развитие на различните отдели и професионални направления.


 

Биттел предоставя на всички служители следните възможности и привилегии:Атрактивно възнаграждение

В Биттел се прилага утвърдена система на възнаграждения, според която всеки служител получава възнаграждение, определящо се от длъжността, която изпълнява, индивидуалните квалификации и компетенции, както и от постигнатите качествени и количествени резултати за компанията. Всяка една позиция дава възможност за развитие както в професионален, така и във финансов план. Биттел използва индивидуален подход към всеки един служител и внимателно проследява развитието на целия екип. Компанията предлага на своя екип гъвкаво заплащане, което се определя на индивидуален принцип в зависимост от приноса на всеки един служител и на база разработена бонусна система, която се прилага според резултатите от свършената работа и постигнатите общи цели на Биттел.


 

Проектирайте бъдещето сега

Успешното индивидуално представяне в Биттел се определя основно от постигнатите резултати при изпълнение на задълженията и от професионалното поведение на всеки служител, съответстващо на корпоративните ценности. Компанията предоставя възможност за професионално развитие и израстване, което се определя според цялостния принос на всеки един служител за успеха на Биттел.


 

Добър имидж – успешен бизнес

Биттел се грижи за своя екип и всяка година осигурява работно облекло, което се избира на база индивидуалния вкус на всеки един служител. За търговските представители, които представят Биттел на презентации, срещи и семинари, компанията предоставя възможност за закупуване на официално облекло или костюми.


 

Допълнителни възможности и привилегии

Биттел предоставя на служителите служебни мобилни апарати с включени пакетни услуги. Компанията осигурява на мениджърите най-новите модели апарати, които се обновяват на всеки две години. Биттел се грижи за своите служители, защото успехът на компанията зависи от всеки един човек, който е част от екипа.

Всеки служител има възможността да се възползва от преференциалните условия при закупуване на продукт, който е част от разнообразното портфолио на Биттел.


 

Сплотен екип извън работно време

Компанията се грижи за служителите си не само през работно време, но и извън него. Разработват се програми, насочени към балансиране на служебния и личния живот, които включват различни инициативи и активности за здравословен начин на живот и хранене, тиймбилдинги и различни професионални обучения, както и дейности и занимания за децата на служителите. Ежегодното коледно парти на Биттел обединява всички служители на компанията от цялата страна.


 

Комфорт на работното място

Работните места и среда в компанията са оборудвани с изключително модерни техники от сферата на комуникациите, което предоставя на служителите допълнителни привилегии и възможности.


 

Служебни пътувания в страната и чужбина

Биттел предоставя възможност за пътувания в страната и чужбина в зависимост от заеманата длъжност и индивидуалните компетенции и знания на служителите.


 

Професионални обучения

Биттел организира и провежда за своите служители различни обучения, свързани с развитие на професионалните компетенции и познания. Темите са специфични и различни и се определят от потребностите на служителите и компанията. Обучителните методи, които се прилагат, са резултат от успешни практики на големи обучителни организации, занимаващи се с човешки ресурси. Разнообразните форми на обученията са съобразени с бизнес целите на компанията, специфичните потребности на обучаваните служители и с ангажираността им. Компанията провежда семинари, конференции и симпозиуми, както и електронни и онлайн обучения.


 

Въвеждащи обучения

За новите служители Биттел провежда различни въвеждащи обучения, които се определят в зависимост от конкретната специфика на служебните задължения и спомагат за бързото адаптиране в работния процес. Компанията често използва утвърдената и успешна практика – новият служител да бъде обучен от по-опитен колега, който за периода на обучението се явява като ментор на новопостъпилия.


 

Възможност за повишаване на компетенциите

Компанията предоставя възможност на всеки един служител за повишаване на компетенциите и разширяване на познанията в дадена област. Един от основните приоритети във фирмената политика на Биттел е професионално и компетентно обслужване. Обученията, които се провеждат за екипа, стимулират личната мотивация на всеки служител, изграждат увереност при предоставяне на информация и гарантират сигурност и устойчивост при постигане целите на компанията.


 

Професионално и лично развитие в различни области

Биттел непрекъснато се развива в сфери като телекомуникациите, информационни технологии, климатични системи и оборудване, интернет услуги и много други. Вътрешната организация на компанията, която включва обслужване на клиенти, снабдяване, маркетинг, финанси, човешки ресурси, също се променя и адаптира към конкретните обстоятелства и пазарни условия. Предоставяме възможност за професионално развитие в различни направления не само на доказани експерти, но и на млади специалисти.


 

© 2003-2020 - Bittel Всички права запазени. Онлайн решаване на спорове
Дизайн и програмиране: StudioX